Privacy Statement

In deze privacyverklaring legt NINEE Wandelstokken, Broese van Groenou Handelsonderneming BV (hierna “NINEE”) uit welke persoonsgegevens NINEE verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
NINEE respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.ninee.nl, www.ninee-wandelstokken.nl, www.nineewandelstokken.nl haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan NINEE worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van NINEE te maken hebben. NINEE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van NINEE of wanneer u anderszins contact heeft met NINEE, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van NINEE, legt NINEE de door u opgegeven gegevens vast. NINEE bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert NINEE geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

NINEE gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met NINEE of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat naar het oordeel van NINEE naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van NINEE bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met NINEE te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. NINEE kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. NINEE raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies
NINEE maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van NINEE beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt NINEE gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt NINEE inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NINEE heeft hier geen invloed op. NINEE heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door NINEE geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van NINEE.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met NINEE opnemen door het sturen van een e-mail naar: info[@] ninee.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
NINEE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.